Posted by admin On grudzień - 8 - 2022 Możliwość komentowania Dlaczego projekty unijne muszą podlegać audytom została wyłączona

Czemu unijne projekty muszą być audytowane
Unia Europejska przeznacza ogromne pieniądze na dofinansowanie projektów o różnym charakterze. Lecz taka skala inwestycji powoduje niebezpieczeństwo pojawienia się nadużyć, dlatego też wprowadzone zostały szereg mechanizmów weryfikacyjnych. Praktycznie każdy z takich projektów ma dokładnie określony zakres prac, oraz czas na ich realizację. Ale czasami rodzą się pokusy, aby niektóre rzeczy zrobić inaczej, być może taniej, a wówczas pozostaną jakieś wolne środki. I właśnie audyt zewnętrzny projektu ma zapobiegać takim sytuacjom, oraz weryfikować realizowanie poszczególnych etapów zgodnie z podjętymi wcześniej zobowiązaniami. Jest to o tyle ważne, że przy wykryciu nieprawidłowości wnioskodawca może musieć poprawić pewne rzeczy, a w skrajnych przypadkach może mu nawet grozić cofnięcie dotacji. Przeważnie audyt wewnętrzny projektu jest realizowany przez osoby mające dużo doświadczenia w danym obszarze, oraz dysponujące niezbędnymi uprawnieniami, pozwalającymi im na zajmowanie się takimi zadaniami.

Comments are closed.